วิธีฝึกจิต ให้เป็นสมาธิ : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เสียงธรรม พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นวิปัสสนาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย ศิษย์ของพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต เกิด 12 สิงหาคม พ.ศ. 2456

ข้อมูลวีดีโอ

ระดับการเทศน์
เทศน์อบรมฆราวาส
สถานที่
วัดป่าบ้านตาด
จังหวัด
อุดรธานี
โครงการผ้าป่าช่วยชาติ
-
บุคคลสำคัญ
บุคคลทั่วไป
วันที่บันทึกเทป
ุ6 มกราคม 2549

ใส่ความเห็น