เว็บไซน์ วิดีโอหลวงตา ประกอบด้วยไฟล์ วิดีโอ 3 ประเภทคือ

21 พฤษภาคม 2556

เว็บไซน์ วิดีโอหลวงตา ประกอบด้วยไฟล์ วิดีโอ 3 ประเภทคือ 1. ไฟล์ต้นฉบับคือไฟล์วิดีโอที่แปลงออกมาจากม้วน DV เป็นไฟล์นามสกุล AVI ขนาด ไฟล์ 15 GB ถึง 20 GB โดยประมาณ 2. ไฟล์ที่เป็นไฟล์สำหรับเล่นบนหน้าเพจเป็นไฟล์ Flash โหลดจากปุ่ม Download ตรงมุมด้านล่างขวา 3. ไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์ที่ตัดต่อจากไฟล์ที่แปลงมาจากม้วน DV ซึ่งเป็นไฟล์ที่ก่อน Convert เป็นไฟล์ Flash

 

เว็บไซน์ วิดีโอหลวงตา ประกอบด้วยไฟล์ วิดีโอ 3 ประเภทคือ 1. ไฟล์ต้นฉบับคือไฟล์วิดีโอที่แปลงออกมาจากม้วน DV เป็นไฟล์นามสกุล AVI ขนาด ไฟล์ 15 GB ถึง 20 GB โดยประมาณ 2. ไฟล์ที่เป็นไฟล์สำหรับเล่นบนหน้าเพจเป็นไฟล์ Flash โหลดจากปุ่ม Download ตรงมุมด้านล่างขวา 3. ไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์ที่ตัดต่อจากไฟล์ที่แปลงมาจากม้วน DV ซึ่งเป็นไฟล์ที่ก่อน Convert เป็นไฟล์ Flash