ประกาศรับอาสาสมัครช่วยดูแลเว็บไซน์ www.videoluangta.com

5 กรกฎาคม 2557

ประกาศรับอาสาสมัครช่วยดูแลเว็บไซน์ ท่านใดที่มีความรู้ความสามารถ ด้านเว็บไซน์ Programming มีจิตศรัทธา ช่วยในการบริหารดูแลเว็บไซน์ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อขอมูลได้เพิ่มเติมได้ที่ therdsak@microtek-group.com

 

เนื่องจากเว็บไซน์มีไฟล์วิดีโอ ขององค์พระหลวงตา เป็นจำนวนมากยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อทำการอัพโหลดไฟล์ ขึ้นบน Server ให้หมดเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสดาวน์โหลดไฟล์ และเว็บไซน์ยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ท่านใดที่มีความรู้ความสามารถ ด้านเว็บไซน์ Programming มีความประสงค์มีจิตศรัทธา ช่วยในการบริหารดูแลเว็บไซน์ สามารถติดต่อแอดมินเพื่อขอมูลได้เพิ่มเติมได้ที่ therdsak@microtek-group.com